O Stypendiach

Zorganizowanie programu stypendialnego nie jest trudne. Zorganizowanie programu dobrego, skutecznego, mającego realny wpływ na spowodowanie zmiany w życiu stypendysty – to już zupełnie inne wyzwanie…

W roku 1998 pojawili się w Pyzdrach pierwsi stypendyści i krąg miejscowych osób, które w sposób systematyczny i konsekwentny rozpoczęły organizowanie wsparcia dla zdolnej młodzieży z okolic Pyzdr, a od kilku lat z terenu Puszczy Pyzdrskiej. Do roku 2013 TK „Echo Pyzdr” udzieliło stypendiów około 110 osobom na kwotę ponad 300 000 zł, na które złożyli się darczyńcy indywidualni i instytucjonalni.

Towarzystwo Kulturalne Echo Pyzdr wspiera młodzież licealną i studentów finansowo oraz merytorycznie wzmacniając umiejętności społeczne i kwalifikacje niezbędne w dobrej edukacji.

Program stypendialny „MECENAT” Towarzystwa Kulturalnego Echo Pyzdr należy do najskuteczniejszych w Polsce ze względu na walor aktywizacji młodzieży. Otrzymał wiele prestiżowych nagród za kształtowanie elit Polski, a w marcu 2012 odwiedził stypendystów Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Program stypendialny „MECENAT” realizowany przez TK Echo Pyzdr wyróżniają dwie cechy: indywidualne podejście do potrzeb stypendystów oraz aktywizowanie poprzez pracę projektową indywidualną i zespołową na rzecz lokalnego środowiska. Stypendium to nawiązanie współpracy, pretekst do wspólnego działania. Nie jest to darowizna socjalna, lecz inwestycja społeczności lokalnej w jej utalentowanego przedstawiciela i członka.

Stypendyści angażują się w pracę na rzecz innych, kreują i realizują indywidualne projekty społeczne, projekty wspólne dla całej grupy stypendystów oraz uczestniczą, jako wolontariusze, w projektach realizowanych przez TK „Echo Pyzdr”. Program „Mecenat” to samonapędzające się koło stanowiące cykl rozwoju społeczności lokalnej, bowiem wszyscy członkowie stowarzyszenia – organizatorzy Programu – także pracują społecznie.

Alumni Programu otrzymują posag takiej treści:

„Ludzki umysł zawiera w sobie największą potęgę świata. Dotyczy to także modlitwy, wiary, pewności siebie i wytrwałości. Nieważne ile razy przyjdzie wam wykonywać daną rzecz – róbcie ją dotąd, dopóki nie zostanie dobrze zrobiona. Wierzcie w siebie, niezależnie od tego ile negatywnej energii sprowadza was w dół. Odrzućcie ją i pamiętajcie: będziecie tym, kim chcecie być. A po stokroć najważniejsze to pozostać człowiekiem skromnym. Tak skromnym jak nowo narodzone dziecko. Nigdy nie dajcie się ponieść pysze ani dumie. To zguba ludzkości”.

Michael Jackson

Bogdan i Maksim z Naddniestrza stypendystami Echa Pyzdr!

Maksim Malczuk i Bogdan Smoliak ze Słobody Raszków w Naddniestrzu otrzymali wsparcie stypendialne z Programu „Mecenat” realizowanego przez TK Echo Pyzdr. Obaj ukończyli szkołę z…

Dodane w Mecenat, Mołdawia |

Maksim i Bogdan stypendystami Echa Pyzdr w 2020

Maksim Malczuk i Bogdan Smoliak ze Słobody Raszków w Naddniestrzu otrzymali wsparcie stypendialne z Programu “Mecenat” TK Echo Pyzdr. Obaj ukończyli szkołę z doskonałymi wynikami…

Dodane w Mecenat, Mołdawia |

Stypendyści Echa Pyzdr 2019

W 2019 roku TK Echo Pyzdr przyznało 3 stypendia po 2000 zł: Adrianowi Sczupakowi ze Skrajni Blizanowskiej i Maciejowi Bartczakowi z Lipego w gminie Blizanów…

Dodane w Mecenat |

STYPENDYŚCI ECHA PYZDR 2019

W 2019 roku TK Echo Pyzdr przyznało 3 stypendia po 2000 zł: Adrianowi Sczupakowi ze Skrajni Blizanowskiej i Maciejowi Bartczakowi z Lipego w gminie Blizanów…

Dodane w Mecenat |

Pamiętają o Polakach żyjących na Kresach I. Rzeczypospolitej

Media kaliskie o wizycie polskiej delegacji w Naddniestrzu, zorganizowanej przez TK Echo Pyzdr w dniach 7 – 16 października 2019: Pamiętają o Polakach żyjących na…

Dodane w Mecenat, Mołdawia |

Nagroda stypendialna 2019 dla Diany!

Towarzystwo Kulturalne “Echo Pyzdr” przyznało doroczną nagrodę stypendialną Dianie Malczuk. Diana mieszka z rodzicami we wsi Słoboda Raszków w Naddniestrzu. Nagrodę w imieniu stowarzyszenia wręczyła…

Dodane w Mecenat, Mołdawia |

Jesienny Mecenat Kick OFF’19 przyznany

Stypendium z Programu “MECENAT Kick Off – wsparcie dla lidera” zostało przyznane przez TK “Echo Pyzdr” studentowi informatyki Maciejowi Bartczakowi z miejscowości Lipe w gminie…

Dodane w Mecenat |

Ufunduj stypendium dla polskich dzieci w Naddniestrzu – KLIKNIJ TUTAJ

Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” organizuje zbiórkę na rzecz edukacji polskich dzieci w Naddniestrzu. Raz w roku wręczana jest nagroda stypendialna “Mecenat” dla dzieci wyróżniających się…

Dodane w Mecenat, Mołdawia |

Mecenat Kick Off 2019 konkurs

Towarzystwo Kulturalne “Echo Pyzdr” otwiera nabór wniosków do konkursu o stypendium “Mecenat Kick Off” 2019! . Konkurs skierowany jest do alumnów Programu Stypendialnego “Mecenat”, do…

Dodane w Mecenat |

Stypendium Mecenat dla Polonii w Naddniestrzu

Towarzystwo Kulturalne “Echo Pyzdr” przyznało stypendia “Mecenat” na rok 2018/19 dwóm absolwentkom Szkoły Podstawowej w Słobodzie Raszków w Naddniestrzu (Mołdawia). Nagrodzone stypendystki to Anastazja Sajewska…

Dodane w Mecenat, Mołdawia |