Sprawozdania

2018

Sprawozdanie merytoryczne 

Sprawozdanie finansowe, a w nim:

Bilans 

Rachunek wyników 

Informacja dodatkowa 

2017

Sprawozdanie merytoryczne 

Sprawozdanie finansowe, a w nim:

Bilans 

Rachunek wyników 

Informacja dodatkowa 

2016

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe, a w nim:

Bilans

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

2015

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe, a w nim:

Bilans

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

2014

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe, a w nim:

Bilans

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

2013

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe, a w nim:

Bilans

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

2012

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe, a w nim:

Bilans

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

2011

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe, a w nim:

Bilans

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa

2010

Sprawozdanie merytoryczne 

Sprawozdanie finansowe, a w nim:

Bilans 

Rachunek wyników 

Informacja dodatkowa 

2009

Bilans za 2009 r.

Rachunek wyników za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Sprawozdanie merytoryczne za 2009 r.

2008

Sprawozdanie finansowe za 2008 r. Towarzystwa Kulturalnego “Echo Pyzdr”

Zobacz w pdf – sprawozdanie 2008

Sprawozdanie finansowe za 2008 r.

Sprawozdanie merytoryczne za 2008 r.

2007

Sprawozdania Towarzystwa Kulturalnego “Echo Pyzdr” za 2007 r.
– zobacz w PDF

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe cz. 1

Sprawozdanie finansowe cz. 2

2006

Sprawozdanie Towarzystwa Kulturalnego “Echo Pyzdr”  za 2006 r.
– zobacz w PDF pdf

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans – cz. 1

Bilans – cz. 2

Bilans – cz. 3

Sprawozdanie merytoryczne za 2006 r.

2003-2005

Sprawozdanie finansowe Towarzystwa Kulturalnego “Echo Pyzdr” za lata 2003-2005 r.

Zobacz w pdf – obr_pfd_logo.png

Sprawozdanie finansowe 2003-2005

Sprawozdanie merytoryczne 2004

Sprawozdanie merytoryczne 2005