Nagroda stypendialna 2019 dla Diany!

Nagroda stypendialna 2019 dla Diany!

Towarzystwo Kulturalne “Echo Pyzdr” przyznało doroczną nagrodę stypendialną Dianie Malczuk. Diana mieszka z rodzicami we wsi Słoboda Raszków w Naddniestrzu. Nagrodę w imieniu stowarzyszenia wręczyła 14 października 2019 Wika Kowalska. Nagrody stypendialne dla dzieci polonijnych w Słobodzie Raszków przyznawane są przez TK Echo Pyzdr od 2016 roku. Przewodniczącą Komisji Stypendialnej w Słobodzie Raszków jest Antonina Pietrasz, nauczycielka języka polskiego w miejscowej szkole.