MECENAT Idea, Realizacje i Plany

W roku 1998 Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” otworzyło Program Stypendialny „Mecenat”, którego celem było wsparcie w dobrej edukacji młodzieży z najbliższych okolic Pyzdr oraz z Puszczy Pyzdrskiej. Do roku 2016 TK „Echo Pyzdr” udzieliło stypendiów około 130 osobom na kwotę około 340 000 zł, na które złożyli się darczyńcy indywidualni i instytucje.

Program stypendialny „MECENAT” otrzymał wiele prestiżowych nagród i wyróżnień za sposób wsparcia poprzez udzielanie stypendiów i angażowanie do wspólnej pracy na rzecz środowiska lokalnego. W marcu 2012 odwiedził stypendystów Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Od roku 2016 Program „Mecenat – stypendium dla zdolnego ucznia” zostaje przekształcony w nowy program o nazwie: „MECENAT Kick off – wsparcie dla lidera”.

Po 18 latach konieczność poszukiwania wsparcia finansowego na dobrą edukację dla zdolnej młodzieży z prowincji przestała być najważniejsza. Problem należycie rozwiązuje Państwo Polskie poprzez Program 500+.

TK „Echo Pyzdr” widzi potrzebę motywowania, honorowania i nagradzania młodzieży aktywnej społecznie, dlatego rusza program „MECENAT Kick off – wsparcie dla lidera”.

Dodatkowo od października 2016 wspierani będą młodzi utalentowani członkowie Polonii w Naddniestrzu. Dziękujemy darczyńcom za pomoc w tym dziele!

Stypendium „Mecenatu” jest inwestycją społeczności lokalnej w jej utalentowanego przedstawiciela i członka. Jest budowaniem więzi naturalnych dla dobrze zorganizowanej wspólnoty społecznej.

Stypendyści angażując się w pracę na rzecz innych, kreują i realizują autorskie projekty społeczne: ekologiczne, artystyczne, sportowe, edukacyjne i obywatelskie jak debaty oksfordzkie czy spotkania z ekspertami.

Program „Mecenat” to samonapędzające się koło stanowiące cykl rozwoju społeczności lokalnej. Wszyscy członkowie stowarzyszenia – organizatorzy Programu – także pracują społecznie, w co włączają się rodziny stypendystów.

Alumni Programu otrzymują posag takiej treści:

„Ludzki umysł zawiera w sobie największą potęgę świata. Dotyczy to także modlitwy, wiary, pewności siebie i wytrwałości. Nieważne ile razy przyjdzie wam wykonywać daną rzecz – róbcie ją dotąd, dopóki nie zostanie dobrze zrobiona. Wierzcie w siebie, niezależnie od tego ile negatywnej energii sprowadza was w dół. Odrzućcie ją i pamiętajcie: będziecie tym, kim chcecie być. A po stokroć najważniejsze to pozostać człowiekiem skromnym. Tak skromnym jak nowo narodzone dziecko. Nigdy nie dajcie się ponieść pysze ani dumie. To zguba ludzkości”.