Stypendyści Echa Pyzdr 2019

Stypendyści Echa Pyzdr 2019

W 2019 roku TK Echo Pyzdr przyznało 3 stypendia po 2000 zł: Adrianowi Sczupakowi ze Skrajni Blizanowskiej i Maciejowi Bartczakowi z Lipego w gminie Blizanów oraz Dianie Malczuk ze Słobody Raszków w Naddniestrzu (Mołdawia), gdzie TK Echo Pyzdr przyznaje stypendia młodzieży polonijnej już od 2016 roku. Każdy ze stypendystów wykazuje się świetnymi wynikami w nauce, ale – co najważniejsze w naszym programie stypendialnym „Mecenat” – jest bardzo aktywny społecznie.  Pieniądze na stypendia pochodzą z indywidualnych datków osób przekazujących 1% na rzecz Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr” oraz ze wsparcia samorządu Gminy Blizanów, który dofinansowuje aż 75% wartości stypendiów przyznanych w gminie Blizanów. Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy!