Ufunduj stypendium dla polskich dzieci w Naddniestrzu - KLIKNIJ TUTAJ

Ufunduj stypendium dla polskich dzieci w Naddniestrzu – KLIKNIJ TUTAJ

Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” organizuje zbiórkę na rzecz edukacji polskich dzieci w Naddniestrzu. Raz w roku wręczana jest nagroda stypendialna “Mecenat” dla dzieci wyróżniających się w nauce i aktywności społecznej. Wsparcie kierowane jest do absolwentów wiejskiej szkoły we wsi Słoboda Raszków, gdzie 80% mieszkańców to Polacy. To jedyna szkoła w Naddniestrzu, w której nauczany jest język polski. Nagroda stypendialna wynosi 2000 zł na osobę rocznie. Większa pula środków, to wsparcie dla większej liczby dzieci. Dla darczyńców to naprawdę dobra inwestycja! Inwestycja, która zmienia życie na lepsze!

Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” funduje stypendia dla młodzieży ze środowisk wiejskich od 1998 roku. Do momentu uruchomienia Programu 500+ stypendia wypłacane były polskiej młodzieży. W 2016 roku Program “Mecenat” przeniesiony został do Naddniestrza celem wspierania młodzieży polonijnej.

Polacy z Naddniestrza są potomkami osadników polskich zasiedlających te tereny od końca XIV wieku, po Unii Polski z Litwą w Krewie (1385 r.). Do dziś zachowały się tam polskie parafie, cmentarze oraz jedyna szkoła w Naddniestrzu, gdzie nauczany jest język polski. I to właśnie we wsi Słoboda Raszków!