Świat jest teatrem...

Świat jest teatrem…

Już jutro uczniowie Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Blizanowie rozpoczną trzydniowe warsztaty teatralne w ramach projektu “Świat jest teatrem…”, realizowanego przez stypendystę TK Echo Pyzdr Adriana Szczupaka. Zajęcia mają na celu uwrażliwienie uczniów na piękno sztuki teatralnej a także zaznajomienie ich z warsztatem aktora. W pierwszym dniu będą mieli okazję ćwiczenia różnych technik wymowy, a drugiego dnia uczniowie skupią się na rozwijaniu swoich zdolności ruchowych. Ostatniego dnia warsztatów poznają nowy rodzaj sztuki teatralnej, jakim jest musical. Podejmą również próbę tworzenia swoich własnych improwizowanych scen teatralnych.

Stypendium finansują Samorząd Gminy Blizanów i Towarzystwo Kulturalne “Echo Pyzdr” w ramach Programu: “Mecenat – Kick Off wsparcie dla lidera”.