Naddniestrze otwiera się na Zachód

Naddniestrze otwiera się na Zachód

We wtorek 31 lipca 2018 podpisana została umowa partnerska pomiędzy Rejonem Kamienka w Naddniestrzu a Starostwem Kaliskim. To historyczne wydarzenie przygotowywane było przez Towarzystwo Kulturalne “Echo Pyzdr” 4 lata poprzez systematyczną współpracę ze społecznością i władzami Rejonu Kamienka, gdzie zamieszkuje liczna Polonia skupiona głównie we wsiach Słoboda Raszków i Raszków. Polacy Naddniestrza są potomkami osadników polskich zasiedlających te tereny od końca XIV wieku, po unii Polski z Litwą w Krewie (1385 r.) Do dziś zachowały się tam polskie parafie, cmentarze oraz jedyna szkoła w Naddniestrzu (Słoboda Raszków), gdzie zachował się język polski jako przedmiot szkolny. Tereny te pięknie opisał Henryk Sienkiewicz w “Ogniem i mieczem”. Warto się tam udać, by pójść śladami głównych bohaterów powieści, a także poznać współczesne życie naszych rodaków.

Rejon Kamienka reprezentowany przez Mera Włodymira Byczkova jest dziś znany z doskonałych koniaków marki “Kvint” oraz z cennych źródeł wód radonowych służących kuracjom w sanatorium “Dniestr”.

Podpisana umowa umożliwi współpracę w zakresie: gospodarczym, edukacyjnym, kulturalnym i turystycznym. W praktyce oznaczać ona będzie możliwości: staży, wizyt studyjnych, wymiany młodzieży, promocji walorów turystycznych Rejonu Kamienka z poparciem władz obu powiatów.

Region Naddniestrza, nieco zapomniany, kojarzony był do niedawna jako miejsce szczególnie ryzykowne dla wszelkich wizyt. Dziś jego granicę ze strony Mołdawii przekracza się w 5 minut otrzymując zameldowanie nawet do 45 dni oraz życzenie: “Miłego pobytu!”. Poruszać się tam można całkowicie swobodnie i bezpiecznie. Turyści mogą liczyć na prawdziwe wiejskie życie, doskonałe lokalne produkty, uroki Dniestru oraz mnóstwo pamiątek socrealistycznych! Walory te pomoże odkrywać stała współpraca włodarzy Kamienki i Kalisza, ale przede wszystkim współpraca i kontakty obu społeczeństw! Oby jak najczęstsze!