Mecenat Kick Off '18 przyznane!

Mecenat Kick Off ’18 przyznane!

Towarzystwo Kulturalne “Echo Pyzdr” przyznało dwa stypendia z Programu: “Mecenat Kick Off – wsparcie dla lidera”. Program finansowany jest ze środków własnych TK Echo Pyzdr (z 1%) oraz z dotacji Samorządu Gminy Blizanów. Stypendia otrzymali: Adrian Szczupak ze Skrajni Blizanowskiej za projekt: “Świat jest teatrem”oraz Agata Frontczak z Poznania za projekt: “(O) prawie wszystko”. Oba projekty realizowane będą od czerwca do końca sierpnia 2018 na terenie gminy Blizanów. Projekt: “(O) prawie wszystko” skierowany jest do dwóch grup wiekowych. Z dorosłymi omawiane będą kwestie radzenia sobie z konkretnymi problemami prawnymi.  Z młodzieżą szkolną omawiane będą podstawy edukacji prawnej i wymiar sprawiedliwości w Polsce. Projekt: “Świat jest teatrem”  polega na przeprowadzeniu trzydniowych warsztatów teatralnych z grupą młodzieży i przygotowaniu improwizowanego spektaklu teatralnego lub musical’u. Każdy ze stypendystów otrzymał 2000 zł.

Program “Mecenat Kick Off” skierowany jest do alumnów programów stypendialnych realizowanych przez TK Echo Pyzdr w latach 1998 – 2016. Przez 18 lat stypendia otrzymało około 130 uczniów, studentów, a nawet doktorantów, na co organizacja pozyskała u darczyńców i grantodawców kwotę około 130 tyś. zł.