Mołdawia i Naddniestrze w trzy dni

Mołdawia i Naddniestrze w trzy dni

Trzy dni (3-7 kwietnia 2016) trwała intensywna wizyta  samorządowców i działaczy pozarządowych z Pyzdr i Powiatu Kaliskiego w Mołdawii, w gminach partnerskich dla Cekowa Kolonii, Liskowa, Koźminka oraz u mera rejonu Orhei – partnera Starostwa Kaliskiego. Wyjazd zorganizowało Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” we współpracy z Centrum Informacyjnym dla Władz Lokalnych w Mołdawii finansowanym ze środków polskiego MSZ. Spotkania to rezultat podpisanych w latach 2013 i 2014 porozumień partnerskich między samorządami mołdawskimi i polskimi.  W wizycie wzięli udział między innymi: Krzysztof Nosal (Starosta Kaliski), Karol Matczak (Dyrektor ZAZ w Swobodzie, gmina Lisków), Jacek Wolniaczyk (Przewodniczący Rady Gminy Koźminek), Janusz Nowak (Dyrektor ds. Promocji i Kultury gminy Ceków Kolonia), Przemysław Kowalski (Prezes LOT Puszcza Pyzdrska), Wika Kowalska (Prezes TK „Echo Pyzdr”, przewodnik grupy).

Program wizyty nasycony był spotkaniami zarówno z samorządowcami i przedstawicielami jednostek im podległych, jak też z przedsiębiorcami wiejskimi różnych branż (hodowla królików, sadownictwo, ogrodnictwo, produkcja serów, suszarnie owoców i warzyw) oraz z Agencjami Rozwoju Regionalnego „Centrum” i „Północ”(Mołdawia podzielona jest między 4 centra rozwoju regionalnego: Północ, Centrum, Południe, Naddniestrze) .

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się propozycja edukacji (nauki i stażów) młodzieży mołdawskiej w szkołach rolniczych Powiatu Kaliskiego, którą przedstawił Starosta Kaliski.

Szczególny charakter miała wizyta  polskiej grupy w środowiskach polonijnych Naddniestrza, w tym w jedynej w Naddniestrzu polskiej szkole w miejscowości Swoboda Raszków. Delegacja odwiedziła trzy parafie katolickie w Naddniestrzu: w Rybnicy, w Swobodzie Raszków i w Raszkowie. To okolice opisywane w Trylogii Henryka Sienkiewicza…

Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” zorganizowało zimą 2015/16 zbiórkę darów dla Polaków w Swobodzie Raszków. Jej celem było doposażenie szkoły i przedszkola (także prowadzonego przez księdza katolickiego, proboszcza parafii Swoboda Raszków) oraz punktu medycznego w tej wsi. Dary pochodziły ze środowisk starostwa kaliskiego, wrzesińskiego oraz z Poznania i Pyzdr.

Księża w odwiedzanych parafiach każdego dnia zmagają się z wyzwaniami, które trudno sobie w Polsce wyobrazić. Trzeba wiedzieć, że w Naddniestrzu nie ma żadnego systemu pomocy społecznej.

Wizyta pomogła ustalić potrzeby partnerów, co ułatwi kontynuację współpracy.

Wika Kowalska