Rzecz o mądrości i męstwie narodu…

Rzecz o mądrości i męstwie narodu…

Około 150 osób zgromadziło spotkanie z Profesorem Andrzejem Zybertowiczem, zorganizowane przez Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” w Toruniu, 15 kwietnia 2016, a koordynowane i prowadzone przez Dominika Styczyńskiego, stypendystę TK „Echo Pyzdr”. Centrum Dialogu wypełnili goście, dla których spotkanie było prawdziwą ucztą intelektualną w obszarze strategii dla Polski. Po godzinnym wykładzie pt.: „Spór o Polskę. Po której jesteś stronie?” rozpoczęła się dyskusja, która przeciągnęła spotkanie do późnych godzin wieczornych. Profesor A. Zybertowicz poddawał analizie pytania, z których każde stanowiło swoistą prowokację myślową: Co tworzy warunki gier społecznych (m.in.: o bezpieczeństwo militarne, innowacyjność, potencjał demograficzny, suwerenność polityczną)? Czy wiemy kto jest graczem? Od czego zależy rozwój? Czy rozwój Polski podlega jasnym regułom? Czy wiemy kto wyznacza te reguły? Czy wszystkie z tych reguł znamy? Którym zewnętrznym aktorom, politycznym i gospodarczym, Polska starająca się o rozwój, bezpieczeństwo militarne i gospodarcze, stwarza problemy? Jakie jest miejsce wyborców w ustanawianiu elit politycznych , które reprezentują interesu narodu polskiego? Komu zależy nam tym, by „wdrukowywać” w umysły wyborców mentalność postkolonialną? … że powinniśmy słuchać mądrzejszych i potężniejszych?

Naród to szczególna kompilacja warunków ekonomiczno-politycznych z kulturowymi, poczucie więzi z ludźmi, także tymi, których nigdy nie spotkamy, nawet ze względu na odległość epok, w których ludzie ci żyją lub żyli.  Badania socjologiczne potwierdzają, że my, Polacy, jako jedyni opiniując siebie wymieniamy  znacznie więcej wad niż zalet. Czy jesteśmy zatem zdolni do bycia silnymi i świadomymi obywatelami swojej Ojczyzny? Czy wierzymy w wartość wspólnoty jaką jest Ojczyzna? Świadomy naród – zdaniem Profesora – musi umieć odróżnić grupy służące interesowi narodowemu od grup służących graczom zewnętrznym, skupionym na interesie własnym.  Musimy się tego nauczyć, musimy umieć uczestniczyć w otwartej debacie jako obywatele świadomi więzi wspólnotowej i interesu narodowego, wolni w wyborze, silni, krytyczni, bardziej świadomi toczącej się gry.

Na spotkanie z Profesorem  A. Zybertowiczem  transportem zorganizowanym przez TK „Echo Pyzdr” dojechało do Torunia 13 osób, w tym 6 z Wrześni (członkowie PIS), dwoje z Pyzdr (organizatorzy) oraz 5 aż z gminy Blizanów pod Kaliszem.  Na program wyjazdu złożyły się: wizyta w Muzeum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku – miejscu porwania księdza 19 października 1984 roku (muzeum nowoczesne, interaktywne, godne polecenia), krótka wizyta na budowie nowej świątyni powstającej w Toruniu z inicjatywy Fundacji Lux Veritatis, zwiedzanie Torunia i finalna uczta, czyli spotkanie z Prof. Andrzejem Zybertowiczem.

Wszystkie odwiedzane w tym dniu miejsca oraz kontekst wykładu Profesora odzwierciedlają żywotność i aktualność słów Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Biada społeczeństwu, którego obywatele nie rządzą się męstwem, przestają być wtedy obywatelami, stają się zwykłymi NIEWOLNIKAMI”.  Za pobudzanie do męstwa ducha zamordowano bestialsko orędownika wolności Polaków księdza Jerzego Popiełuszkę, czego zleceniodawców do dziś nie ustalono. Czy za naszą sprawą pobierają wysokie emerytury?  Wymagajmy od siebie! To gra o Polskę, czy wiesz po której jesteś stronie?

Wika W. Kowalska