Zaproszenie...

Zaproszenie…

Zapraszamy do Blizanowa na II. edycję Pokazu Talentów Puszczy Pyzdrskiej, piątek, 29 kwietnia, o 10.00 w sali OSP! Zobaczymy prezentacje gimnazjalistów w 4 kategoriach: wokalno-instrumentalnej, tanecznej, plastycznej oraz w kategorii “diamentowy talent”, w której gimnazjaliści wykazywać się będą umiejętnościami innymi, niż wymienione. Jednym z celów jest integracja i aktywizacja młodzieży z różnych zakątków Puszczy Pyzdrskiej oraz promowanie krainy historyczno – geograficznej, w której żyjemy. Do Przeglądu zgłoszono uczniów kilku gimnazjów, w tym Pyzdr, Blizanowa i Jankowa Pierwszego. Dla najlepszych przewidziano atrakcyjne nagrody. Główny organizator to Stowarzyszenie “Mecenat”.