Wspieramy Polonię w Naddniestrzu

Wspieramy Polonię w Naddniestrzu

Towarzystwo Kulturalne “Echo Pyzdr” wsparło projekt społeczności polonijnej we wsi Słoboda – Raszków w Naddniestrzu w Mołdawii. Projekt zyskał poparcie Zarządu ze względu na dużą wartość kulturową odnawianego obiektu oraz fakt, że niemal cała społeczność wsi Słoboda – Raszków jest zaangażowana w odnowienie symbolu wiary chrześcijańskiej. Niektórzy z nas mieli możliwość poznać mieszkańców wsi Słoboda – Raszków przy okazji m.in. realizacji przez Wikę i Przemysława Kowalskich projektu filmowego „Rezurekcja” w reżyserii Sebastiana Czecha, a także poprzez współpracę z lokalnym polonijnym stowarzyszeniem „Mała Ojczyzna”. Filmowy dokument oraz wspólne projekty stanowią dodatkowy argument ułatwiający decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy pomóc odpowiadając na prośbę władz gminnych wsi Słoboda-Raszków. Na zdjęciu budowla przed renowacją.