Walne wyborcze w Echu Pyzdr

Walne wyborcze w Echu Pyzdr

W sobotę, 13 maja, Towarzystwo Kulturalne “Echo Pyzdr” odbyło walne zebranie członków stowarzyszenia połączone z wyborami. Zgodnie ze statutem kadencja władz organizacji trwa 4 lata. Zebrani zdecydowali także o zmianach w statucie, co procesowane jest Krajowym Rejestrze Sądowym. Najważniejsza zmiana dotyczy liczby członków Zarządu i ich funkcji. Poprzez głosowanie zdecydowano o zmniejszeniu składu Zarządu z 6 do 4 osób. Prezesem została wybrana Wiesława Kowalska, Zastępcą Prezesa Dominik Styczyński, Skarbnikiem Jadwiga Nowińska, Zastępcą Skarbnika – Ireneusz Pietrzak. Powołano także Komisję Rewizyjną w składzie: Paulina Wróblewska jako Przewodnicząca, Andrzej Grzeszczak – Zastępca Przewodniczącej, Zofia Zjeżdżałka – Sekretarz. Do stowarzyszenia dołączył ks. dr Błażej Michalewski! Obecnie TK “Echo Pyzdr” liczy 25 członków. Ma za sobą 27 lat działalności, z czego 19 lat jako organizacja ze statusem pożytku publicznego. Rok 2022 można określić rokiem filmu: “Rezurekcja”. Emitowano go w Blizanowie, w Biechowie, podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Filmowego “Prowincjonalia” we Wrześni, w siedzibie stowarzyszenia Odra-Niemen we Wrocławiu, w TV Trwam, na portalu: “Katoflix”, gdzie nadal jest do pobrania oraz w wielu mniejszych środowiskach, m.in. w szkołach. Film “Rezurekcja” otrzymał w 2022 roku trzy nagrody: III. nagrodę w kategorii: “filmy dokumentalne” podczas XXXVII Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu i Multimediów KSF Niepokalana, Nagrodę Specjalną przyznawaną dorocznie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz III. nagrodę podczas XVII festiwalu pn.: “Losy Polaków”, gdzie zgłoszono 123 filmy z 25 krajów! T.K. Echo Pyzdr współpracuje z Lokalną Organizacją Turystyczną Puszcza Pyzdrska w działaniach promujących dziedzictwo kulturowe naszej Puszczy. Na najbliższy rok stowarzyszenie planuje powrócić do współpracy z Mołdawią, bowiem w latach 2009 – 2019 (do covidu) staraniem prezeski Wiesławy Kowalskiej udało się uskutecznić kilkanaście porozumień o współpracy między samorządami z Polski i Mołdawii. Istnieje potrzeba ożywienia współpracy, co sygnalizują partnerzy w obu krajach.