Spotkanie z Ministrem w Pyzdrach

Spotkanie z Ministrem w Pyzdrach

We wtorek, 21 czerwca, w siedzibie Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr” w Pyzdrach, miało miejsce spotkanie z Ministrem Wojciechem Kaczmarczykiem, pełnomocnikiem Rządu RP ds. społeczeństwa obywatelskiego. Z udziałem przedstawicieli lokalnych organizacji społecznych i liderów dyskutowano problem autonomii i finansowania organizacji pozarządowych działających na prowincji. Spotkanie koordynował Dominik Styczyński, doktorant prawa – stypendysta Programu „Mecenat” realizowanego przez TK „Echo Pyzdr”.