„Mecenat” dla zdolnych Polaków w Naddniestrzu

„Mecenat” dla zdolnych Polaków w Naddniestrzu

Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” z okazji Jubileuszu XX. lecia działalności zainaugurowało 20 listopada 2016 Program Stypendialny „MECENAT” na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej w miejscowości Swoboda Raszków w Naddniestrzu. W pierwszej edycji Programu przyznano nagrodę stypendialną Tatianie Grezdijeru  za bardzo dobre wyniki w nauce oraz aktywne zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności. Nagroda wręczona została w Tyraspolu podczas uroczystości obchodów 1050 rocznicy przyjęcia przez Polskę chrztu. W wydarzeniu wzięło udział około 200 osób, w tym wielu znakomitych gości, m.in.: Artur Michalski – Ambasador RP w Mołdawii, Janusz Dawidowicz – Konsul RP w Mołdawii, Tomasz Horbowski – Dyrektor Centrum Informacyjnego dla Władz Lokalnych w Mołdawii. Obchody rozpoczęto mszą świętą w kościele pw. Świętej Trójcy, którą celebrowali księża Ruslan Pogrebny i Zdzislaw Smiertka . Galę przygotowało Towarzystwo Polskiej Kultury „Jasna Góra” z Tyraspola.

Szkoła w Swobodzie Raszków jest jedyną polską szkołą w Naddniestrzu. Uczęszcza do niej około 60 uczniów. Przed Bożym Narodzeniem 2015 r. Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” skierowało dary wspomagające trzy instytucje w Swobodzie Raszków: polską szkołę,  przedszkole oraz  centrum medyczne obsługujące wieś. W roku bieżącym, oprócz nagrody stypendialnej, TK „Echo Pyzdr” przekazało środki na nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursie sienkiewiczowskim.