Posmakuj Mołdawii… Odkryj Puszczę Pyzdrską…

Wywiady, relacje, kolorowe zdjęcia – wszystko to można znaleźć w 16.stronicowym folderze: “Odkryć Mołdawię”, który udostępniamy dziś w formie online w dwóch wersjach językowych. Folder opisuje wydarzenia tegorocznej współpracy TK “Echo Pyzdr” z mołdawskimi partnerami. Patrz zakładka: Publikacje. Zapraszamy!