Niezłomni  bohaterowie Puszczy Pyzdrskiej

Niezłomni bohaterowie Puszczy Pyzdrskiej

Spotkanie z dr hab. prof. nadzw. Waldemarem Handke (Blizanów, 16.11.2015) dostarczyło uczestnikom wielu inspirujących informacji o antykomunistycznych strukturach wojskowych działających w lasach Puszczy Pyzdrskiej po tzw. wyzwoleniu tego obszaru przez armię czerwoną w styczniu 1945. Kto, dlaczego i z kim walczył między rokiem 1945 a 1963 na terenie Polski?

Odpowiedzi dostarczają dziś naukowcy odnajdujący ślady tej przeszłości w archiwach urzędów bezpieczeństwa, sądów, Instytutu Pamięci Narodowej. Wiele z nich zawiera książka Waldemara Handke: „Wielkopolska Niezłomna”, którą autor prezentował podczas spotkania. Zainteresowanie historią powojenną narasta w ostatnich latach w sposób gwałtowny. To zapewne odpowiedź dla rządu PO, który historię najnowszą Polski wykreślił niemal z programów nauczania. Imiona bohaterów wywoływane są przez środowiska pasjonatów historii, dzięki którym nasza tożsamość odradza się.
Prelekcja wygłoszona przez prof. Waldemara Handke dotyczyła „Żołnierzy Niezłomnych” w Wielkopolsce, którzy tworzyli formację wojskową o nazwie „Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza „Warta””. Po rozwiązaniu Armii Krajowej była to największa w Polsce struktura, licząca do 6 000 żołnierzy, walcząca z narzuconą komunistyczną władzą o pełną niepodległość naszej Ojczyzny.
Na terenie Puszczy Pyzdrskiej najwięcej dokonał oddział wojskowy Gedymina Rogińskiego, pseudonim „Dzielny”. Wielu starszych mieszkańców Pyzdr pamięta zapewne zajęcie Pyzdr przez jego oddział w dniu 29 listopada 1945 r. W roku 2015 obchodzimy 70.lecie tego wydarzenia. To bardzo dobry moment, by poszukać obrazów tamtego dnia w pamięci świadków. Przygotowywana jest biografia Gedymina Rogińskiego „Dzielnego”, dlatego każda informacja związana z jego osobą jest bardzo cenna.
Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” prosi o kontakt osoby, które zechcą współtworzyć opowieść o naszym bohaterze (echo@echo.org.pl; tel.: 63 276 86 64).
Rzeczpospolita Polska, o którą walczyli Niezłomni, oddycha dziś wolnością!
Wiesława vel Wika Kowalska