Echo Pyzdr wspiera od 16 lat

W roku szkolnym 2014/15 wpłynęło 35 wniosków o stypendia. Komisja Stypendialna Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr” przyznała 12 stypendiów kandydatom z gmin: Blizanów, Chocz, Nekla, Pyzdry, Zagórów. Wybór był bardzo trudny, ponieważ kandydaci mieli w większości bardzo bogate CV i świetne wyniki w szkołach. Głównym ograniczeniem dla wsparcia większej liczby kandydatów jest niedobór środków finansowych. Tylko gmina Blizanów wspiera Program kwotą 3600 zł rocznie, co stanowi 50% wydatkowanych w tej gminie środków stypendialnych (wystarcza to na rok dla czworga stypendystów).