24 strony umacniania demokracji

24 strony umacniania demokracji

TK „Echo Pyzdr” zaprasza do lektury publikacji opisującej projekt: „SZTAFETA PL-MD Umacniamy Demokrację”! Projekt realizowany był przez 9 miesięcy (od marca 2014) i zrodził m.in. 7porozumień partnerskich między samorządami Polski i Mołdawii oraz aplikację programu stypendialnego „Mecenat” w środowisko gminy Mitoc w Mołdawii. Powstał po to, by przekazać polskie doświadczenia, które mogą pomóc społecznościom mołdawskim w zmianach transformacyjnych. Projekt był współfinansowany  w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Pomysłodawcy i realizatorzy projektu to TK „Echo Pyzdr” oraz Stowarzyszenie „CIVIS” z Mołdawii.