Wielkanocne pielgrzymowanie w Naddniestrzu

Wielkanocne pielgrzymowanie w Naddniestrzu

Wielki Tydzień spędzony przez ekipę filmową TK Echo Pyzdr z Polakami w Naddniestrzu owocował, oprócz pracy, wielkimi przeżyciami duchowymi. Polecamy wyprawy pielgrzymkowe na Kresy dawnej Rzeczypospolitej, by umocnić się w wierze i przypomnieć sobie znaczenie Kościoła katolickiego w naszej historii narodowej.

W tygodniowej wyprawie (16 – 23 kwietnia) do diaspory Polaków we wsi Słoboda Raszków w Naddniestrzu wzięły udział cztery osoby – wolontariusze, dzięki którym powstaje film “Rezurekcja” opowiadający dramatyczną historię narodzin parafii św. Marty w Słobodzie Raszków. Towarzystwo Kulturalne “Echo Pyzdr” jako inicjator produkcji filmowej nie otrzymało na jego produkcję dofinansowania Senatu RP. Treść filmu stanowią wydarzenia z lat 1973 -1990 opowiedziane przez świadków polskiej diaspory w Słobodzie Raszków. W 1973 władze zgodziły się na budowę kaplicy cmentarnej. W 1976 mieszkańcy zbudowali we wsi kościół bez zgody władz. Kościół został zburzony. Na 10 lat przeszedł “do podziemia” stanowiąc tzw. kościół domowy. W 1988 roku pobudowano drugi kościół na gruncie podarowanym katolikom przez parafiankę prawosławną. Kościół ten do dziś służy miejscowym Polakom, którzy stanowią ponad 80% mieszkańców wsi. O represjach wobec kościoła katolickiego w byłym Związku Radzieckim pracę doktorską napisał ksiądz proboszcz z niedalekiej Pyzdrom parafii Lipe (gmina Blizanów) dr Błażej Michalewski. Polecamy książkę jego autorstwa: „Polscy zesłańcy w obronie wiary. Kościół katolicki w sowieckim Kazachstanie w latach 1936 – 1990”. Książka opatrzona mottem: „Ciało można zamknąć i nawet całymi latami trzymać w pojedynczej celi więziennej, lecz nie uwięzi się ducha, który i stamtąd znajduje drogę wprost do Boga” /ks. W. Bukowiński/.