Ukraina decentralizuje się na wzór Polski

Ukraina decentralizuje się na wzór Polski

Instytucje publiczne i społeczne z gminy Pyzdry oraz z powiatów Słupeckiego i Wrzesińskiego przyjęły gościnnie i z pełnym zaangażowaniem 12 samorządowców z 4 obwodów centralnej Ukrainy w ramach projektu: „Decentralizacja w praktyce – uczymy się od siebie nawzajem” realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED).  Do Polski zaproszone zostały osoby, które były aktywne w działaniach na rzecz decentralizacji w Ukrainie, przygotowały najlepsze diagnozy lokalne, a ich ankiety zgłoszeniowe wyróżniały się znajomością tematu. Na jedno miejsce zgłosiły się nawet 4 osoby! Goście reprezentowali obwody: chmielnicki, czerniowiecki, zaporoski i czerkaski.  Ich zainteresowania były wszechstronne.

Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr”, jako lokalny partner FED i organizator 4.dniowej wizyty w wielkopolskich samorządach lokalnych, przygotowało program uwzględniający przekrój zagadnień.

– Zależało nam, by pokazać powiat z większym i z mniejszym budżetem oraz gminę miejsko-wiejską. Ukraina przechodzi proces decentralizacji od początku lat 90.tych. Kilkakrotnie zmieniano tam koncepcje tej reformy. Obecnie w proces włączyło się około 40% lokalnych administracji, które tworzą namiastki samorządów z własnymi kompetencjami i budżetem. Polskie doświadczenie jest dla nich bardzo cenne – mówi Wiesława Kowalska, organizator wizyty z ramienia TK „Echo Pyzdr”.

Wizytę otwierało spotkanie w Pyzdrach z organizacjami pozarządowymi: Towarzystwem Kulturalnym „Echo Pyzdr” i Lokalną Organizacją Turystyczną „Puszcza Pyzdrska” oraz z zaproszonym na wspólne spotkanie Sołtysem wsi Zamość i Modlica.  Prezes LOT „Puszcza Pyzdrska” przedstawił korzyści ze współpracy trzech sektorów: samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych. Zwiedzane: „Granica” w Borzykowie oraz „Przystanek-Muzeum” w Waldze posłużyły za przykłady. Wiele pytań otrzymał Sołtys Karol Styczyński, ponieważ w Ukrainie nie ma takiej funkcji, a jej odpowiednik nazywany „starostą” jest etatowym pracownikiem lokalnej administracji.

We Wrześni goście odwiedzili Urząd Pracy, Urząd Starostwa, Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, Zespół Szkół Politechnicznych, Uniwersytet III. Wieku oraz Muzeum Regionalne. Program poprzedziła wizyta w lulkowskiej sortowni śmieci koło Gniezna.

Powiat słupecki zaprezentował szczegółowo system oświaty i polityki społecznej w Polsce. Zwiedzono Warsztat Terapii Zajęciowej w Babinie oraz obiekty z dziedziny innowacji społecznych, których w powiecie wrzesińskim nie ma: inkubator przetwórczy w końcowej fazie budowy i mieszkania tzw. „chronione” przeznaczone dla absolwentów domów dziecka, którzy rozpoczynają pierwszą pracę. Funkcjonowanie spółdzielczości zaprezentowali gościom Spółdzielnia Mleczarska w Strzałkowie oraz spółdzielnia socjalna „Dobry Adres” w Piotrowicach.

 

Pyzdry gościły samorządowców także ostatniego dnia wizyty prezentując kompetencje samorządów gminnych w Polsce. Na życzenie gości pokazano oczyszczalnię ścieków, przedszkole i ochotniczą straż pożarną. Bardzo miłym akcentem pożegnalnym było zdjęcie z muralem w tle. Grupa przebywała w naszym regionie w dniach: 18, 19, 20 i 22 listopada.

 

Wizyta była bardzo intensywna. Goście zadawali wiele pytań. Chcę szczególnie podziękować za otwartość i uczestnictwo osób decyzyjnych we wszystkich wizytowanych instytucjach. To był prawdziwy festiwal bodźców, wrażeń i przede wszystkim uporządkowanej wiedzy, którą udało się przekazać w tak krótkim czasie – mówi Wiesława Kowalska

Szczególne podziękowania dla Starostów pp. Jacka Bartkowiaka i Dionizego Jaśniewicza oraz dla Burmistrza Pyzdr p. Przemysława Dębskiego oraz dla wszystkich osób funkcyjnych, które zechciały poświęcić swój czas na spotkanie z ukraińskimi gośćmi, dyrektorów i kierowników działów:

Piotra Borowskiego, Andrzeja Depczyńskiego, Marka Dyby, Elwiry Harężlak, Sylwii Kaźmierskiej, Jolanty Kopaczewskiej, Elżbiety Kordylewskiej, Przemysława Kowalskiego,

Anity Kubickiej, Lilii Kucharskiej, Mateusza Maseraka, Sebastiana Mazurkiewicza, Joanny Musiałkiewicz, Bogdana Nowaka, Hanny Przybyła, Romana Radnego,  Tadeusza Rudzkiego, Katarzyny Rybickiej, Piotra Sikory, Karola Styczyńskiego, Danuty Szpiler, Danuty Torzewskiej, Jerzego Utig, Eugeniusza Wiśniewskiego.

Wizyta to kontynuacja projektu „Decentralizacja w praktyce – uczymy się od siebie nawzajem”, realizowanego po raz pierwszy w 2018 roku. Dzięki spotkaniom z polskimi ekspertami i praktykami zajmującymi samorządem lokalnym, uczestnicy będą w stanie lepiej sprostać nowym obowiązkom i wyzwaniom. Projekt współfinansowany jest w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

/WiKa/