Szansa na zmianę

Szansa na zmianę

Towarzystwo Kulturalne “Echo Pyzdr” zaprasza organizacje społeczne, grupy nieformalne, aktywnych liderów na spotkanie z Wojciechem Kaczmarczykiem, Pełnomocnikiem Rządu RP ds społeczeństwa obywatelskiego “Autonomia i finansowanie organizacji działających na prowincji”.

Tematem wiodącym spotkania będzie autonomia i finansowanie organizacji działających na polskiej prowincji.

Planujemy dyskusję nad ich potrzebami, ograniczeniami i możliwościami. Chcielibyśmy dostarczyć ministrowi argumentów do stworzenia lepszego programu rządowego, który uwzględniałby specyfikę wiejskich organizacji. Szczególnie chodzi nam o zaproponowanie rozwiązań, które umożliwią równy dostęp organizacji pozarządowych na prowincji do środków finansowych bez względu na to, czy samorząd lokalny  “lubi” te organizacje czy nie.

Minister Wojciech Kaczmarczyk pełni funkcję pełnomocnika rządu RP ds. społeczeństwa obywatelskiego. Został powołany przez vice premiera, prof. Piotra Glińskiego.

Zapraszamy do zgłaszania się na spotkanie do dnia 10 czerwca na mail: echo@echo.org.pl podając:

  1. imię i nazwisko,
  2. nazwę organizacji/grupy nieformalnej,
  3. adres, mail,
  4. kontaktowy

Planujemy niewielkie spotkanie na ok. 50 – 70 osób. O możliwości uczestnictwa będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

MIEJSCE I CZAS SPOTKANIA:

Pyzdry (Wielkopolska), ul. Zwierzyniec 6, Agroturystyka „Wójtostwo”,

21 CZERWCA 2016 (wtorek),

Zapraszamy organizacje, grupy nieformalne i liderów aktywnie działających na polskiej prowincji. To szansa wpływu na politykę RP!