Polski model jedzie do Ukrainy

Polski model jedzie do Ukrainy

Przez kilka dni (11-18 listopada) przebywała w Wielkopolsce delegacja 16 samorządowców z czterech ukraińskich obwodów: chmielnickiego, czerniowieckiego, zaporoskiego i czerkaskiego. Goście szukali w Polsce nowych rozwiązań w zakresie zarządzania jednostkami oświatowymi, ośrodkami zdrowia, gospodarki komunalnej oraz konstruowania budżetu i zarządzania nim. Projekt: „Decentralizacja w praktyce” realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji wsparło TK „Echo Pyzdr”, które jako partner lokalny przygotowało 3.dniowy program spotkań z polskimi samorządowcami w Puszczy Pyzdrskiej:  Przemysławem Dębskim – burmistrzem Pyzdr, Sławomirem Musiołem – wójtem Gminy Blizanów, Mariuszem Chojnackim – wójtem Gminy Ceków Kolonia oraz Krzysztofem Nosalem – Starostą Kaliskim. Każdy z samorządowców przedstawił gościom nieco inny zakres wiedzy i doświadczeń, co w pełni odzwierciedliło model funkcjonowania polskiego samorządu. Nacisk położony był na przedstawienie aspektów pracy gmin o charakterze wiejskim, miejsko-wiejskim oraz współpracy gmin ze Starostwem we wspólnych przedsięwzięciach jak inwestycje  komunalne czy drogowe. Oprócz wykładów, których skróconą wersję w języku ukraińskim goście otrzymali do wykorzystania u siebie, mogli oni też obejrzeć wiele placówek podległych samorządom i uzyskać odpowiedzi na swoje pytania wprost od zarządzających tymi placówkami. Zwiedzono szkołę podstawową w Blizanowie, gdzie przywitał grupę dyrektor Ireneusz Pietrzak, SP w Cekowie Kolonii kierowaną przez dyr. Małgorzatę Muchlewicz, przedszkole publiczne w Cekowie Kol. kierowane przez dyr. Bożenę Tułacz,  bibliotekę  publiczną w Cekowie Kol. Kierowaną przez dyr. Kingę Balion oraz przedszkole i żłobek prowadzone przez stowarzyszenie „Od przedszkolaka do żaka” w Jarantowie, gdzie dyrektorem i prezesem stowarzyszenia jest Anna Korczak. Z udziałem dyrektora Piotra Szewczyka zwiedzono także wspólną inicjatywę gmin i powiatu kaliskiego jaką jest regionalne centrum recyklingu ZUOK w Orlim Stawie.

TK Echo Pyzdr zaprezentowało gościom dodatkowo trzy szczególne instytucje: Lokalną Organizację Turystyczną „Puszcza Pyzdrska” oraz Bibliotekę Publiczną i GOK w Blizanowie. LOT „Puszcza Pyzdrska” kierowany przez prezesa Przemysława Kowalskiego to także przykład współpracy kilku gmin, ale działających wspólnie z organizacjami społecznymi. Ich celem jest budowanie marki turystycznej regionu. Biblioteka Publiczna w Blizanowie to z kolei miejsce inspiracji kulturalnych i społecznych przyciągające na swoje wydarzenia uczestników nawet z Kalisza i odległych miejscowości w Puszczy Pyzdrskiej. Dyrektor Biblioteki Paulina Wróblewska zaprezentowała wykorzystanie najnowszych technologii w kontaktach z czytelnikami. Przedstawiła także bogatą działalność domu kultury w Blizanowie, którego dyrektorem jest Stanisław Niklas. Z GOK współpracuje aż 19 lokalnych kół gospodyń wiejskich, 3 orkiestry dęte, zespoły taneczne, wokalne i wiele innych aktywnych osób.

Oprócz trzech dni spędzonych pod opieką TK „Echo Pyzdr” w Puszczy Pyzdrskiej ukraińscy goście odbyli spotkania m.in.: w urzędach marszałkowskim i miejskim w Poznaniu oraz wizytowali gminę Tarnowo Podgórne.

Projekt: „Decentralizacja w praktyce” współfinansowany był w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz dofinansowany w ramach Programu Study Tours to Poland realizowanego przez Fundację Liderzy Przemian ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Wika Kowalska