Po Walnym Zebraniu Echa

Po Walnym Zebraniu Echa

TK “Echo Pyzdr” odbyło już swoje doroczne Walne Zebranie Członków, za co szczególne podziękowania wszystkim obecnym! Tego samego dnia pracowała także Komisja Stypendialna Programu „Mecenat” realizowanego przez TK „Echo Pyzdr” od 1998 roku. Spotkanie trwało kilka godzin, dlatego obecni dobrze zapamiętają placek drożdżowy upieczony i przyniesiony przez jedną z uczestniczek;)
Zebrani przyjęli sprawozdanie merytoryczne i finansowe zarządu za 2015 rok udzielając zarządowi jednomyślnie absolutorium. Sprawozdania wkrótce dostępne na stronie www w zakładce: „o nas/sprawozdania”. W planach na rok 2016 znajdą się m.in.: kontynuacja Programu „Mecenat”, uruchomienie nowego programu stypendialnego: „Kick off – stypendium dla lidera”, spotkania z ekspertami (profesorowie A. Zybertowicz, W. Handke), prace nad wzornictwem Puszczy Pyzdrskiej, Przegląd Talentów Puszczy Pyzdrskiej, współpraca z Mołdawią, pomoc Polakom w Naddniestrzu…
Do grona TK „Echo Pyzdr” dołączyło dwoje nowych członków: Pani Wiesława z Turku oraz Pan Wiktor – artysta o polskich korzeniach z Wilna.
Spotkanie Komisji Stypendialnej zaowocowało przyjęciem do Programu „Mecenat” stypendystki z miejscowości Korab w Puszczy Pyzdrskiej. W rezultacie w roku szkolnym 2015/16 stypendium naukowe otrzymuje 8 stypendystów, a Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” liczy 33 członków.