Echo Pyzdr w Naddniestrzu

Echo Pyzdr w Naddniestrzu

Spotkania z Polakami pozostającymi na ziemiach naddniestrzańskich od stuleci zdominowały wizytę przedstawicieli TK “Echo Pyzdr” w Naddniestrzu w kwietniu 2018. We wsiach Raszków, Słoboda Raszków, Rybnica zamieszkuje wielu Polaków. Wsie te opisuje Henryk Sienkiewicz w Trylogii. To w Raszkowie wbito na pal Azję, to w okolicach Słobody Raszków Horpyna ukrywała w Czarcim Jarze Kurcewiczównę. Okolice miasta Kamienka, które obejmuje swoją administracją polskie wsie są niezwykle ciekawe i piękne. W samej Kamience funkcjonuje sanatorium. Trzeba tam pojechać! TK Echo Pyzdr współpracuje z tamtejszym środowiskiem lokalnym już od 2012 roku. W 2016 zorganizowano transport z pomocą rzeczową dla szkoły, przedszkola i punktu medycznego wsi Słoboda Raszków. Uruchomiony został także Program Stypendialny dla najzdolniejszych absolwentów jedynej szkoły z językiem polskim w Naddniestrzu. Planowane jest rozszerzenie współpracy o porozumienie między Merem Rejona Kamienka a Starostwem Kaliskim. Niezależnie od efektów działań podjętych w tym kierunku w sierpniu 2018 planowana jest wizyta około 40 dzieci z opiekunami (łącznie około 50 osób) z Rejonu Kamienka w Kaliszu i okolicach, nad czym pracują wspólnie przedstawiciele Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, tamtejsze Starostwo Powiatowe oraz gminy, które z inicjatywy TK Echo Pyzdr podpisały porozumienia o współpracy z gminami mołdawskimi. Wizytę Wiesławy i Przemysława Kowalskich dofinansowała Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności z Programu Granty Wyjazdowe, którego operatorem jest Fundacja Edukacja dla Demokracji.