Debata oxfordzka polsko-mołdawska w Blizanowie

Debata oxfordzka polsko-mołdawska w Blizanowie

Tym razem działania TK „Echo Pyzdry” i Stowarzyszenia „Civis” z Mołdawii dotyczą demokracji, młodzieży i zaangażowania. Uczestnicy obu krajów spotkali się dopiero po czterech miesiącach przygotowań. W maju (1-8.05.15) przyjechała do Pyzdr dziewięcioosobowa grupa studentów mołdawskich reprezentująca trzy gminy: Mitoc, Malaiesti, Braviceni, współpracujące, w rezultacie naszych projektów, z polskimi samorządami i organizacjami pozarządowymi. Gmina Mitoc uruchomiła nawet pierwszy w Mołdawii program stypendialny dla uzdolnionej młodzieży z prowincji wzorowany na Programie „Mecenat” i nazwany… „Mecenat”;) Mamy zatem w Mołdawii stypendystów nie tylko z powodu przeniesienia know-how, ale także z powodu angażowania się stypendystów w sprawy społeczne, czego oczekujemy od nich podobnie jak od naszych stypendystów w Polsce. W grupie studentów uczestniczących w projekcie „Liderzy Demokracji” obecny był m.in.: stypendysta Mecenatu Pavlik Pascari studiujący na Politechnice w Kiszyniowie.
Majowa wizyta mołdawskiej grupy trwała zaledwie 8 dni. Obfitowała w wydarzenia, które zmierzają ku wyposażeniu w nowe umiejętności liderskie młodzieży chcącej pracować pro publico bono na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Rezultaty pozostawią trwały ślad zarówno wśród mołdawskich uczestników jak polskich. Trzy dni pobytu poświęcono warsztatom nt. liderstwa, pracy projektowej i autoprezentacji. Służyło to przygotowaniom do debaty oxfordzkiej, która wieńczyła działania. Teza debaty: „Zaangażowanie – obywatelski obowiązek czy strata czasu” dyskutowana była w Gimnazjum w Blizanowie. Skład grup „Propozycji” i „Opozycji” to gimnazjaliści gmin Blizanów (pow. Kalisz) i Kołaczkowa (pow. Września), stypendyści i alumni Programu „Mecenat” z Puszczy Pyzdrskiej oraz studenci mołdawskich szkół wyższych. O podziale na grupy zdecydowało losowanie tuż przed rozpoczęciem debaty, więc nie brakowało adrenaliny. Wszyscy uczestnicy brali udział w debacie oxfordzkiej po raz pierwszy, dlatego jej „Marszałkowie” Agata Agaciak i Dominik Styczyński oraz „Sekretarz” Robert Jackowski przygotowali i zrealizowali program szkoleniowy kilkakrotnie spotykając się z uczniami w Kołaczkowie i Blizanowie, a także z mołdawskimi studentami. Zaangażowanie dyrektorów szkół Ireneusza Pietrzaka (Blizanów) i Stefanii Felickiej (Kołaczkowo) oraz nauczycieli szkół, w tym przede wszystkim ekspertki WOS Ireny Tomczyk odpowiedzialnej za przygotowania debaty w szkole gospodarzy, zapewniło wysoki poziom merytoryczny i estetyczny finalnemu wydarzeniu. Debatę rejestrowała lokalna telewizja TLT Łaszków, która pracuje nad filmem instruktażowym z wydarzenia. Sztukę kulturalnej demokratycznej debaty będziemy rozpowszechniać na płytach DVD w szkołach Puszczy Pyzdrskiej i Mołdawii.
Tego dnia miało miejsce także spotkanie z Wójtem Gminy Blizanów Sławomirem Musiołem, który przedstawił walory współpracy z organizacjami społecznymi i zobrazował wartość społeczną działań oddolnych oraz możliwości ich wsparcia przez samorząd.
Oprócz debaty młodzież polska i mołdawska zrealizowały wspólnie kilka działań, które pokazują jakie projekty społeczne realizuje młodzież stypendialna Programu „Mecenat”.
W „Małej Szkole” w Rychnowie prowadzonej przez lokalne stowarzyszenie Lilka Ławińska (stypendystka-studentka I. roku geografii na Uniwersytecie Wrocławskim) przygotowała lekcję pt.: „Poczuj, posmakuj, odkryj europejskie kraje”. Na 2,5 godzinny projekt składały się: praca z kompasem, prezentacja, degustacja, śpiew i taniec. Mołdawii poświęcono najwięcej uwagi ze względu na udział gości mołdawskich oraz partnerstwo podpisane z inicjatywy TK „Echo Pyzdr” między gminami Blizanów (szkoła w Rychnowie leży na jej terenie), a Mitoc w Mołdawii. W finale Mołdawianie zaprezentowali swój folklor przed audytorium całej szkoły.
Zrealizowano także grę terenową w Puszczy Pyzdrskiej. Przygotowana przez Paulinę Jankowską, prezeskę Stowarzyszenia „Mecenat” (organizacja alumnów Programu), zaangażowała młodzież Gimnazjum w Pyzdrach, dla której część zadań aranżowali studenci z Mołdawii. Projekt świetnie zintegrował młodzież, także z powodu wspólnego wszystkim języka angielskiego.
Jeden dzień poświęcono wizycie w Poznaniu – stolicy regionu, gdzie Robert Jackowski – stypendysta Programu „Mecenat” i student Politechniki, zaprezentował młodzieży mołdawskiej swoją uczelnię, szczególnie wydział robotyki oraz bardzo nowoczesną bibliotekę. Część dnia poświęcono zwiedzaniu centrum miasta.
Wielu wrażeń dostarczyły spływ kajakowy rzeką Prosną oraz wizytowane budowle powstałe w projektach TK Echo Pyzdr, tj. „Granica” w Borzykowie i „Przystanek – Muzeum” w Górnych Grądach. Budowle (jest ich już 7) zrealizowane zostały w partnerstwie trójsektorowym: NGO, samorządy i lokalny biznes, co dla Mołdawian jest bardzo atrakcyjną formą przyśpieszania rozwoju lokalnego.
Projekt „Liderzy Demokracji” zakończy się w listopadzie 2015, a w jego ramach jeszcze realizacja filmu nt. debaty oxfordzkiej, folder: „Liderzy Demokracji, jak tego dokonać…” oraz krótka rewizyta w dniach 24-27 maja 2015, czego plany projektu nie przewidywały.
Jak zwykle, to życie pisze najlepsze scenariusze…
Wika Kowalska