Nowa książka o Puszczy Pyzdrskiej

Nowa książka o Puszczy Pyzdrskiej

Na koniec 2015 roku wydana została kolejna, obok “Dizajnu na ludowo”, publikacja o Puszczy Pyzdrskiej: “Zarys najstarszych dziejów osad olęderskich w Puszczy Pyzdrskiej 1746-1793” dra Zbigniewa Chodyły. To pierwsza publikacja o historii powstania i zasadach funkcjonowania 58 wsi olęderskich z obszaru Puszczy Pyzdrskiej oparta głównie na nieznanych dotychczas materiałach archiwalnych. Wydawca to Lokalna Organizacja Turystyczna “Puszcza Pyzdrska”. Promocja książki przybierze formę mobilną, bowiem prezentowana będzie wraz z wystawą o Puszczy Pyzdrskiej w co najmniej 10 miejscowościach puszczy. Wkrótce podawane będą na naszej stronie www informacje o miejscach i terminach spotkań, na które już zapraszamy!