Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla Pyzdrzanina

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla Pyzdrzanina

W piątek, 13 grudnia 2013, Prezydent RP Bronisław Komorowski uhonorował 17 działaczy opozycji niepodległościowej zaproponowanych do odznaczenia przez IPN. Pośród nich Prezydent odznaczył Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Przemysława Kowalskiego z Pyzdr. Przemysław Kowalski działając “w podziemiu” zainicjował i prowadził w Poznaniu, w latach 1981-1986 (do aresztowania), Liberalno-Demokratyczną Partię “Niepodległość”. Za swoją działalność był wielokrotnie aresztowany, w tym w kwietniu 1986r. Po 4 miesiącach śledztwa w poznańskim więzieniu przy ul. Młyńskiej został zwolniony w wyniku amnestii.