Echo Pyzdr Sztafeta Pokoleń

Echo Pyzdr Sztafeta Pokoleń

Kolejna kadencja władz TK Echo Pyzdr dobiegła końca (organizacja działa od 1996 r.). Dotychczasowa Prezes Wiesława Kowalska nie ubiegała się ponownie o obejmowane od 13 lat stanowisko i zaproponowała nowego kandydata Dominika Styczyńskiego. Walne Zebranie Członków TK Echo Pyzdr jednomyślnie zaakceptowało kandydaturę. Prezesem organizacji z dniem 24 marca 2019 został Dominik Styczyński. Nowy skład Zarządu przedstawia się następująco: Prezes – Dominik Styczyński, zastępca Prezesa – Wiesława Kowalska, Skarbnik – Jadwiga Nowińska, zastępca Skarbnika – Grażyna Marszewska, Sekretarz – Lidia Studzińska oraz w funkcji członka Zarządu – Ksiądz Andrzej Lewandowski. Wybrano także skład Komisji Rewizyjnej: Przewodniczący – Andrzej Grzeszczak oraz członkowie: Zofia Zjeżdżałka i Lech Bączkiewicz. Nowy Prezes Dominik Styczyński, to pochodzący z Zamościa w gminie Pyzdry doktorant nauk prawnych i radca prawny praktykujący w Bydgoszczy. Jest alumnem Programu Stypendialnego „Mecenat” realizowanego przez TK „Echo Pyzdr” od roku 1998. Mimo obowiązków służbowych wielokrotnie angażował się w działania programowe TK Echo Pyzdr. Prowadził m.in. treningi dla młodzieży w Mołdawii, zorganizował spotkania z Księdzem Isakowiczem Zalewskim oraz prof. Andrzejem Zybertowiczem. Świetnie rozumie problemy lokalnej społeczności. Ustępująca Prezes Wiesława Kowalska przedstawiła działania organizacji w roku 2018, które organizacja prowadziła w Polsce i za granicą, głównie w Mołdawii i Naddniestrzu. Szczegóły dostępne na: www.echo.org.pl. Walne Zebranie Członków udzieliło ustępującemu Zarządowi absolutorium. Ważnym punktem Walnego Zebrania było przyjęcie 5 nowych członków: Karolinę Keller doktorantkę nauk prawnych, Paulinę Wróblewską – Dyr. Gminnej Biblioteki w Blizanowie, Andrzeja Grzeszczaka – nauczyciela i Wójta gminy Rzgów w latach 2010-14, Grzegorza Pileckiego – dziennikarza z Kalisza oraz Karola Styczyńskiego – Sołtysa wsi Zamość i Modlica w gminie Pyzdry. Vivat Echo Pyzdr!