Debata oksfordzka zaproszenie...

Debata oksfordzka zaproszenie…

“Kto korzysta na rewolucji: jednostka ludzka jako element mas społecznych czy ambitni liderzy polityczni?” Oto teza poddana debacie oksfordzkiej, którą organizuje stypendysta Programu “Mecenat” i tegoroczny maturzysta Adrian Szczupak  w Gimnazjum Zespołu Szkół w Blizanowie 2 czerwca 2016 roku o godzinie 9.00. Temat ciekawy, ambitny i aktualny. Co myślą gimnazjaliści? Przyjdź, posłuchaj, weź udział w debacie! Wstęp wolny.