Jesienny Mecenat Kick OFF'19 przyznany

Jesienny Mecenat Kick OFF’19 przyznany

Stypendium z Programu „MECENAT Kick Off – wsparcie dla lidera” zostało przyznane przez TK „Echo Pyzdr” studentowi informatyki Maciejowi Bartczakowi z miejscowości Lipe w gminie Blizanów. Maciej zrealizuje projekt: „Jak nie zaplatać się w sieci?”. Partnerem projektu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blizanowie. W edycji wiosennej stypendium Kick Off otrzymał Adrian Szczupak, student historii na Uniwersytecie Wrocławskim, za teatralny projekt „Maski”. Stypendium w wysokości 2000 zł finansowane jest ze środków Gminy Blizanów i TK „Echo Pyzdr”.