Fundacja Polonium dla Polski

Fundacja Polonium dla Polski

Członkini naszej organizacji (TK „Echo Pyzdr”), Kira K. Kempińska jest członkiem założycielem Fundacji „Polonium”, która jest obecnie w trakcie rejestracji. Założyciele fundacji to polscy studenci i naukowcy pracujący obecnie naukowo w Wielkiej Brytanii, gdzie zrodziła się idea założenia fundacji pracującej na rzecz polskiej nauki.  Jej dzisiejsi założyciele od kilku lat organizują popularne konferencje pn.: “Science:  Polish Perspectives” (http://www.polishperspectives.org ). Konferencje miały miejsce zamiennie na Uniwersytetach Oxford i Cambridge i skupiały polskich naukowców pracujących w Wielkiej Brytanii, promując ich pracę oraz dając platformę do networkingu z naukowcami z różnych branż.

Fundacja „Polonium” ma na celu pracować w interesie polskich naukowców na całym świecie, wspierać ich przedsiębiorczość, upowszechniać i promować osiągnięcia naukowe, a także rozpowszechniać informacje o dostępnych, także w Polsce, możliwościach finansowania badań naukowych.

Planowane formy działań to: organizacja lub wsparcie organizacji wydarzeń, warsztatów, szkoleń, konferencji z udziałem polskich studentów, doktorantów i naukowców w Polsce i za granicą, w tym konferencji “Science: Polish Perspectives”, współpraca ze środowiskami akademickimi oraz biznesowymi w Polsce i za granicą, współpraca z innymi organizacjami realizującymi cele ideowo pokrewne z celami Fundacji, prowadzenie działalności mentorskiej i szkoleniowej dla polskich studentów, doktorantów i naukowców, zabieranie głosu w dyskusji na temat stanu i przyszłości nauki w Polsce, prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych, organizacja wymian oraz zaangażowanie w programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej, dla wolontariuszy oraz specjalistów z różnych dziedzin, współpraca z władzami samorządowymi i rządowymi oraz polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach Fundacji.