Filmy

Puszcza Pyzdrska

Film „Ludzie z żelaznych domów” opowiada historię Olędrów zamieszkujących Puszczę Pyzdrską przez niemal 200 lat. Powstał w ramach projektu: „Puszcza Pyzdrska – zachować pamięć” realizowanego przez Lokalną Organizację Turystyczną „Puszcza Pyzdrska” we współpracy z Towarzystwem Kulturalnym „Echo Pyzdr” i organizacją „Kulturforum” z Poczdamu.

Uwolnić Wójta

Uwolnić Wójta, czyli jak przeciwdziałać patologiom w samorządach lokalnych.

Karawana Jedności

Reportaż z projektu „Karawana Jedności” realizowany przez T.K. Echo Pyzdr i ATD Czwarty Świat w 2007 roku.

Część 1

Część 2

Część 3

Międzynarodowy Rajd Mecenatu

Reportaż z Rajdu Mecenatu w 2007 roku.

Część 1

Część 2

Spotkanie z Ameryką

Reportaż TV Konin z festiwalu „Spotkanie z Ameryką” zorganizowanym przez T.K. Echo Pyzdr na dawnym przejściu granicznym w 2006 roku.

Część 1

Część 2

Przestrzeń

Etiuda filmowa, która powstała podczas międzynarodowych warsztatów filmowych zorganizowanych przez T.K. Echo Pyzdr w 2006 roku.

Część 1

Część 2

Część 3

Granica

Etiuda filmowa, która powstała podczas międzynarodowych warsztatów filmowych zorganizowanych przez T.K. Echo Pyzdr w 2005 roku.

Część 1

Część 2

Film o Mecenacie

Fragment filmu dokumentalnego wykonanego przez Fundację im. Stefana Batorego w 2004 roku.

Wersja polska

Wersja angielska