Ekomuzeum

Ekomuzeum

Od czerwca do końca października 2014 w przestrzeni Puszczy Pyzdrskiej powstały nowe budowle przestrzenne i zrekonstruowana została Granica w Borzykowie, która obchodziła swoje dziesięciolecie. Do budowli użyto lokalnego budulca, w tym darniowej rudy żelaza, drewna i dachówek ceramicznych. Projekt koordynowała i wsparła finansowo Lokalna Organizacja Turystyczna „Puszcza Pyzdrska”, której TK „Echo Pyzdr” jest członkiem. W ramach prac powstał „przystanek – muzeum” w Grabinie, wykonano rewitalizację „przystanku – muzeum GRANICA” w Borzykowie, zainstalowano plansze edukacyjne w Choczu, Grodźcu, Piskorach i Pyzdrach w budowlach nawiązujących do lokalnego dziedzictwa architektonicznego. Obszar Puszczy Pyzdrskiej i doliny Warty objęty został ideą utworzenia Ekomuzeum, której inicjatorem i realizatorem jest LOT Puszcza Pyzdrska (www.puszczapyzdrska.com). Projekt wsparły w 2014 roku: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, gminy: Blizanów, Chocz, Pyzdry i Zagórów, Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne w Choczu, Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” i Nadleśnictwo Grodziec. Zaangażowali się także lokalni pasjonaci, którzy wykonali projekty plansz edukacyjnych, udostępnili zdjęcia i opracowali teksty na plansze. Dzięki tej pozytywnej i oddolnej energii wybudowane w ramach projektu obiekty małej architektury prezentują się pięknie i stanowią doskonałą wizytówkę Puszczy Pyzdrskiej.